Úprava pitné vody, filtrace vody

Prvním krokem, který budete muset udělat, když se rozhodnete, že již nechcete dále konzumovat nekvalitní a nezdravou vodu a že si budete tuto vodu sami upravovat tak, aby byla čistá a zdravá, bude zvolení způsobu úpravy pitné vody.

Úprava pitné vody - jakou metodu zvolit?
Pro každého člověka může být vhodný jiný způsob úpravy pitné vody. Záleží na tom, jaká voda mu doma teče z kohoutku, protože voda je různá (tvrdost, dusičnany, dusitany, konduktivita atd…), také na tom, čemu člověk „věří“ a především na tom jakou vodu by si doma přál. Filtrace vody a její možnosti:

 • Pokud chcete čistou vodu plnou antioxidantů, bude pro Vás vhodná úprava vody pomocí ionizace vody.
 • V případě, že chcete absolutně čistou vodu, bez jakýchkoli částic, zvolíte úpravu vody pomocí destilace vody.
 • Ve chvíli kdy budete chtít nejjemnější způsob úpravy vody, zvolíte způsob zvaný reverzní osmóza
 • A pokud budete chtít zbavit vodu například nadměrného počtu dusičnanů, budete vodu upravovat pomocí filtrace vody.

IONIZACE VODY

 • Ionizační přístroje využívají k úpravě pitné vody klasickou elektrolýzu. Díky tomu jsou schopné produkovat kyselou nebo zásaditou vodu. Zásaditá nebo-li alkalická voda má záporné číslo ORP (oxidačně redukční potenciál) a svým pH se pohybuje nad neutrálním číslem 7. Působí tedy jako antioxidant.
 • Dnešní strava a stravovací návyky nejsou pro člověka příznivé. Většina jídel je plná oxidantů, tedy kyselá, a kyselost bohužel způsobuje celou řadu zdravotních komplikací a nemocí. Dochází k překyselení organismu a v důsledku překyselení vznikají volné radikály. To jsou vesměs škodlivé částice mající negativní vliv na správnou funkčnost našeho organismu. Tvorbu volných radikálů také podporuje vztek, obavy a stres, dále pak znečišťující látky v ovzduší a nadměrná námaha. Aby tělo toto překyselení neutralizovalo, vylučuje základní látky, především vápník. Tento jev podporuje a urychluje proces stárnutí a degenerativních onemocnění.
 • Alkalická voda má naprosto opačný účinek. Díky ionizaci vody má molekula zásadité vody jeden atom kyslíku a jeden atom vodíku. Kyslík má volnou vazbu, díky které se může vázat na volné radikály a tím jim zabraňuje v tom, aby si braly elektrony z okolních buněk a tím poškozovaly buněčné stěny, a tedy oxidovaly. Alkalická voda působí v těle jako antioxidant a přináší tak pro tělo výhody v podobě podpory zvýšené odolnosti proti stresu, předcházení zdravotním komplikacím a nemocem a především podpory zdraví.
 • Pomocí ionizačního přístroje - ionizátor vody - nemusíte vyrábět jen alkalickou vodu, můžete ji pouze přefiltrovat přes filtr, který je součástí každého ionizátoru a tím zbavíte vodu nebezpečných látek jako např. chlor, dusičnany, saponáty, stopy chemických látek, železo atd... a získáte tak čistou a zdravou vodu.
 • Poslední možností je výroba kyselé voda. Ta má opačné vlastnosti a účinky než alkalická voda, ale její využitelnost je také značná. Můžete jí aplikovat zevně na pokožku, má velmi kladný vliv na problémy s plísní na nohou a rukou, nehtech a také na popáleniny. Dále se dá použít jako kapky do nosu při rýmě a také jako kloktadlo, jelikož snižuje podráždění sliznice pylovou alergií. A v neposlední řadě kyselou vodu využijete v domácnosti jako desinfekci a to bez použití jakýchkoli chemikálií.

DESTILACE VODY

 • Naše přístroje upravují vodu způsobem zvaným parní destilace. Filtrace vody založená na odpařování a následném čištění přes uhlíkový filtr.
 • Po zapnutí destilačního přístroje se upravovaná voda zahřívá a začnou se vypařovat a unikat z ní nejprve lehké těkavé plyny, které mají nižší bod varu než voda. Voda se dále zahřívá až na bod varu. Při teplotě 100 °C se zničí bakterie, viry a ostatní mikroorganizmy. Voda se varem odpařuje a zanechá všechny chemikálie, soli a ostatní nečistoty ve varné nádobě. Kondenzátor odpařenou vodu chladí a promění ji v destilovanou vodu. Takto vyčištěná voda projde nakonec při posledním čištění přes uhlíkový filtr, kde se beze zbytku odstraní případné zbytkové nečistoty.

REVERZNÍ OSMÓZA

 • Reverzní osmóza je nejjemnějším známým způsoben filtrace vody. Tento proces umožňuje z vody odstranit i tak malé částice jako jsou ionty, jelikož pracuje na principu osmotické membrány a její póry jsou veliké pouze 0,0001 mikrometrů.
 • Osmotická membrána propouští molekuly vody, ale nepropouští různé příměsi a nečistoty.
 • U osmotické membrány je zajištěno kontinuální samočištění a membrána je tak chráněna před ucpáním. Přes osmotickou membránu prochází totiž jen určité množství vody a zbývající voda omývá povrch membrány a odvádí znečišťující látky rovnou do odpadu.
 • Proces reverzní osmózy vyžaduje určitý tlak na protlačení molekul vody přes osmotický filtr. Pro účely úpravy pitné vody, byly vyvinuty speciální nízkotlaké osmotické membrány, kterým stačí běžný tlak ve vodovodní síti.
  filtr.jpg

FILTRACE VODY

 • Filtrace vody (přes filtrační zařízení na úpravu vody) má schopnost odstranit z vody nežádoucí látky.
 • Pomocí vodních filtrů, které jsou vždy stavěné na určité látky, můžete z vody odstranit například chlor, dusičnany, saponáty, stopy chemických látek, železo, měď, přechodnou tvrdost atd…
 • Filtr na vodu nežádoucí látky zachytí a uchová v sobě. Filtry se časem zanášejí - aby filtrace vody správně fungovala, je potřeba filtry měnit. Životnost filtru vždy závisí na látkách, proti kterým bojuje a také na kvalitě vstupní vody.
 • Pomocí filtrace vody získáte zdravější, čistější a chutnější vodu.

Vyzkoušejte naše filtrační konvice nebo vodní filtry