Pitná voda - máme jí dostatek?

Na zemi je život více než čtyř milionů druhů rostlin a živočichů závislý na vodě. Lidské tělo není výjimkou a skládá se větším dílem z vody. Tělo obsahuje přibližně stejné množství vody jako povrch zemský, tedy přibližně 70 %. Voda má pro život člověka naprosto zásadní význam. Většina z nás si ale neumí představit, jakou klíčovou roli má voda téměř ve všech orgánech a jaký vliv má na jejich funkci. Voda slouží jako rozpouštědlo živin a jejich štěpných zplodin, umožňuje jejich vstřebávání i transport na místo dalších přeměn v těle, vylučování nepotřebných látek z těla, především potem a močí. S nedostatkem vody se naše tělo vyrovnává mnohem hůře než s hladověním.

Pitná voda není jen potravinou a ani pouhým nápojem. Pitná voda, je základní životní potřebou.

Hlavní část celosvětových zásob vody tvoří vody oceánů a moří (97,5 %), pouze malou část tvoří voda sladká, tedy pitná (2,5 %). Z tohoto množství je většina vody však vázána v ledovcích (68,7 %). Pro lidi dostupná sladká voda se podílí pouze 0,75 % na celosvětových zásobách vody. Hlavním zdrojem vody je proto pro člověka voda ve vodních tocích a voda podpovrchová. Stávajícím problémem lidstva je však fakt, že dochází k ohromnému znečišťování vodních zdrojů a proto začíná i toto mizivé procento pitné vody být nevyhovující. Úprava pitné vody je tedy žádoucí.

Rrozdělení zásob vody na zemi

rozdělení.png

Vodárny používají filtry na vodu a vodu upravují tak, aby u jednotlivých ukazatelů zdravotní závadnosti splňovala určené hodnoty, ale tyto hodnoty jsou rozděleny do tří stupňů a i voda té nejhorší možné kvality se může dostat k odběrateli. Sledují se tyto ukazatele: bakterie, organické látky, kovy, chlor a jeho sloučeniny, dusičnany a dusitany.

  • Doporučené hodnoty vymezuje dosažení optimální hodnoty daného ukazatele z hlediska biologického, ale i při překročení těchto hodnot se voda dále distribuuje k odběrateli.
  • Dalším stupněm je mezní hodnota, jedná se o ztrátu vyhovující jakosti v ukazateli, jehož hodnota byla překročena. I v tomto případě může ještě stále příslušný orgán povolit časově omezenou výjimku na používání této vody pro lidskou spotřebu.
  • Až třetí stupeň tzv. nejvyšší mezní hodnota vylučuje v případě překročení hodnoty ukazatele použití vody pro člověka.

Z toho vyplývá, že i v případě, když voda nemá úplně „ideální“ hodnoty, protéká vaším kohoutkem a Vy ji pijete a vaříte z ní, aniž byste o tom věděli. Řešením této situace pro Vás může být jeden z řady přístrojů a filtrů na vodu, které Vám nabízíme a ze kterých si jistě vyberete a budete tak moci konzumovat čistou a zdravotně nezávadnou vodu den co den. Pro Vaši domácnost vyzkoušejte filtrační konvice.

Voda je pro život nezbytná a nenahraditelná a je základem naší existence. Česká republika je poměrně bohatá na vodní zdroje, ovšem zásobování čistou a nekontaminovanou vodou je a do budoucna bude čím dál tím složitější. Úprava vody bude žádoucí. Prostudujte si vše důležité o čisté vodě a vyberte si ty správné vodní filtry pro Vás.

Díky technickému pokroku, zvyšování počtu obyvatel a modernizaci v průmyslu a zemědělství se stále více a rychleji znečišťuje ovzduší, půda a tím pádem se chemicky kontaminují i naše vodní zdroje, potřebujeme kvalitnější vodní filtry. Čím dál více se zvyšuje povědomí o tom, jak je pro nás a naši budoucnost potřebná čistá, nekontaminovaná, zdravá voda a to nás staví před otázku, jak takové vody docílit?

Úprava vody pomocí moderních technologií jako jsou ionizace vody, reverzní osmóza, destilace vody a filtrace vody. Vyzkoušejte naše filtrační konvice. Naším cílem je nabídnout Vám kvalitní moderní přístroje a filtry na vodu, díky kterým budete moci konzumovat čistou, zdravou a nekontaminovanou vodu den co den. Takže „PIJTE TO ČISTÉ“